Nasze usługi

Zespół wspierający wszystkie podmioty odpowiedzialne za rekrutację.

Platforma SALTO i jej zoptymalizowane oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi są
zaprojektowane tak, aby wspierać Cię w całym procesie rekrutacji, niezależnie od tego, czy jesteś:

  • Europejską agencją pracy tymczasowej pragnącą poszerzyć swoją bazę klientów
  • Niezależnym rekruterem („łowcą głów”), specjalistą w zakresie rekrutacji wykwalifikowanego personelu.
  • Przedsiębiorstwem korzystającym z pracowników tymczasowych
  • Przedsiębiorstwem pragnącym zatrudnić wykwalifikowany personel na podstawie umowy bezpośredniej
  • Kandydatem pragnącym znaleźć pracę na podstawie umowy na czas określony lub nieokreślony

Zespół "SALTO" zapewnia stały monitoring, począwszy od prostej pomocy w nawiązaniu kontaktów między przyszłymi partnerami aż do pełnego zarządzania dokumentacją dotyczącą zasobów ludzkich. Zajmujemy się zarówno optymalizacją strategii zasobów ludzkich firm, jak i rozwijaniem bazy klientów naszych partnerów, którzy zapewniają dostarczanie wykwalifikowanych pracowników. Do naszej platformy wpływają również niezmiernie ciekawe wnioski o pracę w „obszarze kandydatów”..

Rozszerzony i zoptymalizowany proces dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasobami
ludzkimi „Salto”.

Nasze oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi „Salto” pozwoli Ci optymalnie zarządzać wszystkimi problemami pojawiającymi się przed Twoją firmą lub agencją rekrutacyjną i pracy tymczasowej.

Informacje prawne - Création site web pas cher